Autor:
Nepřihlášený uživatel
Příspěvek:
0/2000
nehomologované přilby [Kosťa](13.10.2019 19:30:15)
Příspěvků: 109, poslední: 13.11.2020 0:05:0467293.všechno ostatní
na jaře se to tady řešilo, tak dávám aktuální info - tady po okolí se rozmohly kontroly přileb. Kdo nemá na přilbě homologační značku, je to řízení bez helmy a tedy dva litry a tři body. Nezajímá jestli je to kokos, čoprácký brain cap nebo vojenská helma na dněpru se sajdou. Tak doporučuji kokosy a Cassidy GT uložit na čestné místo na polici.
Právní rámec je naprosto prostý a primitivní: platné právo rozlišuje mezi "povinností řidiče" (případně jiného účastníka provozu na pozemních komunikacích) a výbavou vozidla.

Co se týká výbavy vozidla, tak tam je to dáno mezinárodním právem, od kterého se jednotlivé vysoké smluvní strany (státy) nemohou velmi jednoduše odchýlit. Co se týká uložení povinnosti řidiči, v tom mají jednotlivé vysoké smluvní strany (téměř) absolutní disponibilitu.

To se týká všeho: lékárniček, výstražných vest, výstražných trojůhelníků, alkoholových testerů, helem. Lékárnička, výstražná vesta a výstražné trojúhelníky jsou u nás výbavou vozidla, tedy vozidlo cizozemské nic z toho mít nemusí. Ale třeba v Rakousku je výstražná vesta povinností řidiče, a tak si jí musí opatřit jakýkoli řidič, bez ohledu na zemi registrace řízeného vozidla.

Helma je povinností řidiče, a pokud je řidič povinen mít za jízdy na hlavě helmu schváleného typu, musí tak činit bez ohledu na to, jak starý je motocykl, který řídí, nebo na zemi registrace motocyklu. Poznámka pod čarou není součástí legislativního aktu, pokud "zvláštní právní předpis" existuje, a on existuje (předpis Evropské hospodářské komise Organisace spojených národů č. 22), existuje i povinnost mít schválenou helmu. Protože jde o povinnost řidiče, nelze aplikovat zásadu zákazu pravé retroaktivity, jako je to u schvalování vozidel do provozu, poněvadž zákonodárce je oprávněn uložit povinnost řidiči prakticky kdykoli, kdykoli jí změnit, zrušit nebo přidat a jediným, co budou, případně, soudy ve správním soudnictví (případně i Ústavní soud) přezkoumávat je, zda-li byl dodržen konstitučně subsumovaný pořád legislativního processu a sleduje-li uložení povinností legitimní cíl (materiální nazýrání na právo), a není-li zjevně zřejmě disproporční, či šikanosní. Když Nejvyšší soud judikoval, že je občanským deliktem nemít helmu na kole a být účasten nehody, lze vcelku jednoznačně praesumovat, jak by judikoval stran helmy na motocyklu z roku 1960.
[Filip] (13.11.2020 0:05:04)
Longr, napřed musí zjistit jestli je přilba vyrobená po 1.1.1986 pak musí zjistit zda je homologovaná, pokud je pře tímto datem. Pochybuju, že bude někdo zjišťovat zda je přilba schválená nebo homologovaná. To tak možná při požadavcích někoho na znalecký posudek, který se ale dělá málokdy a musel by být tento požadavek dotázán na znalce . [HonzaBK] (8.11.2019 7:09:01)
Ono je možné, že ve výsledku kvůli tomu normální policajt prudit nebude (pokud ta helma nebude v děsivém stavu), ale pokud bude nehoda a vyšetřující zapíše do protokolu nehomologovanou přilbu, pak se pojišťovna může vycukat z plnění a nebude muset vyplatit celou částku, na kterou by jinak člověk měl nárok. [longr] (31.10.2019 17:36:41)
Pardon, Kosta by to musel odtajnit. [vwkäfer] (30.10.2019 16:04:02)
Honza Bk: vypada to, ze to fejk je. Jinak by JZ musel napsat, ze kterého zdroje to ma. [vwkäfer] (30.10.2019 16:03:38)
JZ díky tvůj rozbor je super, kdyby to takto napsal někdo na začátku tak OK, teď jde ještě to jestli celá diskuze opravdu není nějakej fejjk a nikdo zatím takovouto pokutu nedostal /samozřejmě pokud neměl na hlavě kuklu, nebo vojenskou helmu apod./ Uvěřím tomu až uvidím vypsanej příkazní blok na pokutu blok (aby mě někdo tady nebral za slovíčko, protože pokutové bloky už několik let neexistují)a uvidím jeho kopii se začerněnéjma osobníma údajama. [HonzaBK] (30.10.2019 7:42:39)
Kosťa: ale já se s Tebou nepřu, ba právě naopak, souhlasím. Přece z toho rozboru vyplývá, že přilba, která nebyla homologována dle ECE/OSN R22, nemá na hlavě motorkáře dle současné české legislativy co dělat.

Jinak ta chyba je tam zcela záměrně tak trochu zamaskovaná proto, aby se s ní úředník musel vypořádat legálně v rámci legislativy. A pochybuju, že někdo, kdo nemá Tvé znalosti (tj. neživí se homologacemi), to udělá nenapadnutelně.
[JZ] (25.10.2019 19:53:57)
rozbor hezký, ale pořád s jednou chybou: ministerský úředník schvaloval to, na co byly stanoveny požadavky. A na motocyklové helmy nebyla ani norma ČSN, ani paragraf ve vyhlášce co má plnit, ani nic jinýho, takže neměl o čem rozhodovat.
postup a scénář diskuze s orgánem je taky prima, moc hezky se s ním můžeš vytahovat u piva, ale doporučuji ho aplikovat jen pokud mají dobrého právníka nebo tlustou šrajtofel. Znáš to, žádný bitevní plán nepřežije první kontakt s nepřítelem, a orgán bude mít ve většině případů navrch.
a se třetím souhlasím bezvýhradně; po pádu na rypák miluji svoji karbonovou integrálku a všem ji doporučuji.
[Kosťa] (25.10.2019 16:16:49)
A ještě si dovolím pokračovat. Původně jsem si také myslel, co je státu do toho, co mám na hlavě. Ale po níže zmiňovné nehodě jsem pochopil, že riziko, které plyne z ježdění bez helmy/nebo s elektrikářskou z druhé války drtivá většina lidí není schopná racionálně vyhodnotit. Obdobně ježdění bez pásů, kdy doporučuju zajít na simulátor - i v pár kilometrech z ahodinu je to bomba jak bejk.
Tím chci říct, že zrovna speciálně tohle ustanovení a jeho vymáhání není (narozdíl o mnoha jiných) bezdůvodné.
[JZ] (25.10.2019 9:19:18)
Pánové, já se obávám, že se tady točíme v kruhu a nikdo se pořádně nepodívá do právních norem a jen se žvaní.
Zákon 361/2000 Sb. vyžadoval schválení přílby podle vyhlášky 102/1995 Sb. Ta říkala:
§ 100
Ochranné přilby

(1) Ochranné přilby řidiče a spolujezdců vozidel kategorie L a jejich doplňkové příslušenství vyrobené po 1. 1. 1986 musí být homologovány podle zvláštního předpisu nebo doporučené technické normy.89)

Čili tehdy Cassidy a kokosy byly zcela jistě v pohodě, protože byly vyrobeny před rokem 86.

Poté došlo ke změně zákona a byl změněn i odkaz a to na vyhlášku 341/2002 Sb., kde už ve vyhlášeném znění stálo:
(8) Ochranná přilba řidiče a spolujezdce vozidel kategorie L a její hledí musí splňovat technické požadavky a musí být homologovány podle předpisu EHK č. 22.
Tato vyhláška platila až do konce roku 2014, kdy byla k 1.1.2015 zrušena a nahrazena vyhláškou 314/2014 Sb., která toto ustanovení vypustila a ponechala v přílohách pouze zmíněný předpis EHK 22. Aby to nebylo úplně triviální, tak samozřejmě v našem slavném zákoně 361/2001 Sb. nebyl správně během jeho četných novelizací upraven odkaz na tuto vyhlášku, takže se stále odkazuje na neplatnou. Čili já osobně si myslím, že pokud Cassida (a kokos zcela jistě ne) nebyla schválena dle EHK 22, tak případnou správní žalobu byste nevyhráli. Už sedmnáct let se vyžaduje přilba schválená dle výše zmiňované normy. To že byla schválena ministerstvem dopravy, neznamená, že splňuje současnou vyhlášku. A pozor, tohle něco trochu jiného než schválení vozidla: to dostalo technický průkaz, ve kterém je kulaté razítko a dokud je tento TP platný, tak technická způsobilost platí. Stejně tak nepřihlásíte do registru vozidlo, které bylo čtyřicet let v kupce sena a není k němu žádný doklad o jeho technické způsobilosti.

Nicméně v případě správního řízení se spíš přikláním k takovémuto průběhu:
Orgán: "Dobrej, co mi k tomu řeknete?" a hodí po Vás papír.
Přestupce: "Dobrý den, k čemu prosím?"
Orgán: "No, k tomu, že ste tuhle jel s tamtou nehomologovanou přílbou."
Přestupce: "Aha, takže chcete podat vysvětlení?"
Orgán: "Vy ste nějakej chytrej, jo, chci, tady si přečtěte poučení a tady mi to podepšte."
Přestupce si prozkoumá poučení a podklady a začne: "Ano, dne toho a toho jsem jel na motocyklu značky té a té s přílbou k nerozeznání podobné té, kterou mi tu ukazujete na fotografiích. Nicméně, k Vaší smůle se jednalo o produkt vyrobený naším socialistickým hospodářstvím, kde se každý výrobek určený pro provoz schvaloval ministerským úředníkem. A již v roce 1960 naše vláda přistoupila k jednotným technickým pravidlům pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel. Pokud Vás to zajímá, jedná se o vyhlášku č. 176/1960 Sb. Tato přílba byla vyrobena mezi rokem 1975 a 1980. Pokud mi namítnete, že předpis EHK 22 vyžaduje homologační značku přišitou na řemínku, tak Vás vyvedu z omylu a musím, k Vaší smůle, konstatovat že se jedná až o požadavek novějších revizí onoho dokumentu a moje přílba má značku na místě, které pan policista nevyfotil/během čištění byla smyta i přes to, že měla být byt provedena trvanlivě. Zde si můžete prozkoumat normu EHK 22 z verze z roku 1972, kde je přesně napsáno, co jsem říkal. Pokud byste moji přílbu chtěli dále zkoumat, musím bohužel konstatovat, že to nebude možné, protože mi byla minulý týden před místním konzumem ukradena. A jenom si dovolím Vám připomenout, že jste povinen se řídit zásadou In dubio pro reo. Děkuji za pozornost."
[JZ] (25.10.2019 9:09:05)
HonzaBK: a přitom stačilo zadat do googlu dotaz, co je to (globální) homologace, neboli schválení typu v rámci ES.
Obávám se, že zrovna Kosta si toto uvědomuje více, než dobře - a nějako mi není jasné, proč ti slovickarit, když o tom tato diskuse vážně není.
[Jeník] (25.10.2019 9:07:19)
Je otázka na jakého policajta člověk narazí. osobní zkušenost - po bouračce nikdo neřešil jestli přilba homologovaná je nebo není, nebylo to uvedeno ani v protokolu. Nebyl to ale kokos [nunici] (25.10.2019 9:02:11)
Kosťo jak jsi přišel na to že kokos ani cassida chválená nebyla. Pokud to někdo vyráběl pro provoz na pozemních komunikacích tak to muselo!!!!! být schváleno. To už platilo historicky. Jak jsi přišel na to že helmy nemají schválení? To že to není přímo na těch helmách napsáno? Dřív se to na žádné výrobky nedávalo, bylo to na papíru který jsi dostal s výrobkem (většinou na záručáku). Oto, prosím přečti si příspěvky, Kosťa píše neustále (kromě posledního příspěvku) že musí být homologována!!. Jinak pokud vezmu jeho poslední argumentaci, tak cedník byl taky schválen k výrobě, takže si ho dám na hlavu a jedu?? Znovu opakuji veškeré výrobky které byly určena pro provoz na pozemních komunikacích byly už cca od 50tých let schvalovány!! Už se nezeptám poosmý, protože konečně i Kosťa ve svým posledním příspěvku uznal že helma nemusí být homologována, ale musí být pouze schválena!! HURÁ!! Ale musím se zeptat po čtvrtý, kdo tuto pokutu dostal, a co tam má napsáno- kopie bloku by byla. Nebo je to zase nějakej fejk a nikdy nikdo pokutu nedostal a jen je to "pohádky ovčí babičky" celý tady? [HonzaBK] (25.10.2019 7:17:23)
Ale vždyť tady Kosťa celou dobu píše, že je jedno, zda byla helma schválená příslušnou státní autoritou, nebo homologovaná. V zákoně (někde níže je přesně uvedena citace na daný §), že helma musí být schváleného typu. A dále se v diskusu dospělo k tomu, že cca. od roku 1994m kdy jsme přisoupili k příslušné evropské legislativě, se helmy již neschvalují na národní úrovni, ale homologují se dle předpisů platných v rámci EU. Takže ano, jestli byla stará helma schválená dle národního předpisu = tomu, že nová helma byla homologované podle evropského předpisu. Problém je v tom, že nikdo z nás nedovede přesně říci, zda kokos v době, kdy byl uveden do výroby, vyžadoval nějaké schválení, anebo byl prostě jen tak vyráběn, jako jsou např. rukavice nebo boty, které se i dnes vyrábí, aniž by předem vyžadovaly nějaké schválení. A skutečně, pokud policajt nenajde na helmě nějaký štítek, kterým se prokáže, že se jedná o helmu schváleného typu, bude na daném řidiči, aby prokázal, že se o helmu schváleného typu jedná... [Ota] (24.10.2019 15:52:08)
longr, máš pravdu. Rozdíl je přesně v tom, co píšeš: páv a babeta a stadion MAJÍ TYPÁK. ten jouda co se už po osmasedmdesáté ptá taky píše, že "TAM BYLO JENOM "SCHVÁLENO MD....". Slovo "JENOM" je tochu zavádějící, to je totiž ten rozdíl. Kokos ani cassida GT typák ani razítko "SCHVÁLENO MD...." nemají. A jak jsem mu dvaadevadesátkrát napsal, tím jsem přišel na to, že se tato helma neschvalovala, není tedy schválena MD ČR a proto není ani schválena. Schválení má spoustu rovin, za socialismu taky mělo, a to že helma z Igráčka byla komunistou schválena do prodeje (že ji dítě nespolkne a neobsahuje ftaláty) neznamená, že byla schválena MD na silnici a stačila a stačí dodnes jako motohelma. Tedy kromě HonzyBK, ten si ji nasadí a jede, protože je to prostě schválený a nazdar bazar :-) [Kosťa] (24.10.2019 14:00:38)
ahoj nemám, ale nějak si matně pamatuju u nové integrálky cassidy, která byla v takovým pěkným papírovým (lepenkovým) modrým kufříku, tak tam určitě papír byl. Jak to bylo u půlvaja nevím, ale vím že můj děda jako učitel autoškoly měl u nás na okrese první kdo měl helmu a jezdil s ní. Al pamatuji si další věci (tažný, takový ty fialový světýlka apod. ). Vždy tam bylo "schváleno MD ......" 50tý léta nepamatuju, ale pamatuju až 70tá. Jinak longr to napsal jasně a plně s ním souhlasím. Ani za socialismu se nesmělo uvádět na trh nic co by nebylo schválený. Myslím si že to bylo ještě přísnější jako teď. Teď koupíš různý sra*ky, který mají schválení jen na oko a jsou to kopie. [HonzaBK] (24.10.2019 7:19:17)
Longr: o tom to cele je. Byl kokos schvaleny? Pokud ano, jak?
Honza Bk: nemas nahodou ten listecek od helmy, jak pises? Co je tam presne napsano?
V kokosu nejezdim, ac ho mam. Zajima me to z principu a bylo by fajn se dobrat v tehle debate k nejakemu vysledku.
[vwkäfer] (23.10.2019 20:12:01)
Uz se to resilo pred 12 lety a taky v podstate bez vysledku http://www.jawamania.info/poradna/detail.aspx?questionid=17233 [vwkäfer] (23.10.2019 20:05:23)
V takovém případě by nešlo provozovat ani páva za moto, protože není homologován, ale jen schválen. Stejně tak třeba babetty a stadiony bez značek, prošly pouze schválením a je k nim typák. Proto se s nimi bez SPZ nesmí do zahraničí. [longr] (23.10.2019 19:11:14)
Kosťo a na to že se helma neschvalovala jsi přišel jak? Pokud vím tak se všechno schvalovalo když jsi koupil novou helmu tak tam bylo schválení, (nevím jak u kokosu ale ta na uši už byla schválena. U helmy byl lísteček. Tak jako u všeho s té doby. prostě je to helma schváleného typu. Nesmíme tu plandat dvě věci dohromady a to schválení a homologace!! Každý je něco jiného a z jiné doby. Takže posedmé prosím kde je napsáno že musí být helma homologována a ne jen schválena? Dozví se to konečně tady? A potřetí se už ptám kdo tuto pokutu dostal, nebo je to celé fejk?? Když s tebou budu souhlasit o těch vozidlech, tak na starším vozidle nesmím mít žádné dodatečné doplňky, které byly pouze schváleny a nebyly homologovány? (štítky, nehomologované mlhovky, spojlery na kupátkách, litý kola apod. Toto nikdy nebylo schváleny s daným typem vozidla, ale jen jako doplněk což je uplně stejné jako helma. (nebo dodatečně montované blinkry na motocykl? [HonzaBK] (23.10.2019 7:58:41)
Jděte do NTM - je tam helma Franty Šťastnýho a uvidíte, jak to bylo s homologacema [mais] (22.10.2019 16:56:58)
nevím kolik ti je, ale můj táta jezdil na dvěpade v čepici. Koukni na chalupáře a předsedu Mrázka, ten neměl ještě ani brýle. Ano, v 60. letech sis na hlavu mohl dát vydlabanou půlku melounu, hokejovou přilbu, chleba s máslem nebo nic, a předpisy jsi neporušil; tedy pokud soudruh VB neuznal jinak, ti měli trochu jiné postavení a oprávnění než dnešní policajti.
je pravda trochu divný, že přilba byla povinná od 1964 a nikdo ji neschvaloval, ale ono moc na výběr nebylo a kokos je bezpečnostně tak nějak na úrovni stavební nebo vojenské helmy... koneckonců dneska je taky povinná ochrana zraku a brýle se neschvalují. Tak to prostě je.
[Kosťa] (22.10.2019 9:30:38)
Kosťa: Tady mi něco nehraje. V příspěvku ze dne 14.10. píšeš cituji: "Dokonce ani dneska, natož za bolševika, ne všechno podléhalo schválení. A co schválení nepodléhalo, to se prostě neschvalovalo. Jako třeba helma. Byla braná jako dneska bereme rukavice, boty, bundu - prostě něco co není povinné a nejsou na to oficiální požadavky" - Jakto že není povinné? Povinná přilba na velký motocykl byla zavedena již někdy v 60. letech. Chceš tedy říct, že by ti stačilo dát si na hlavu vydlabanou půlku melounu, aby si naplnil požadavek státního předpisu o povinné přilbě? To se mi moc nezdá. [Montgomeryx] (22.10.2019 8:49:01)
ptáš se po šesté a já fakt nechápu, co nechápeš na předchozí pětinásobné odpovědi. Pánové, kdo tady ještě jste, zkusíte to vy? Přilbě by samozřejmě stačilo schválení, ale žádný schválení nemá. Jenomže jinak se to neschvalovalo, tudíž to schválený není. Kdyby na helmě bylo razítko "schváleno MD ČSSR pro provoz na pozemních komunikacích rozhodnutím číslo....", byla by to jiná. Jenže se to neschvalovalo, takže to schválený není; to co si myslíš, starý=schválený, ty nefunguje.
když se oháníš nehomologovaným světlometem, kuličkou na páčkách a já nevím čím, tak věz, že na motorce 1960 světlo, byť bez homologační značky, schválením prošlo - jako komponent schváleného typu vozidla. A když tě bude STK nebo policajt dotazovat, ukážeš mu technický průkaz, vydaný MD ČR, a tam bude napsáno, že vozidlo tohoto výrobního čísla bylo uvedeno do provozu dne.... 1960. A pane policisto, račte se podívat do číselníku závad STK bod 4.1.4.5.1, homologace světlometu je požadovaná až od 1.1.2002. Jenže u helmy nic takového nedoložíš a policajt s klidem řekne, že sis tu helmu mohl vylaminovat předloni (jak je propocená). a důkazním břemeno si hoď na záda a mazej na poštu zaplatit flastr.
[Kosťa] (22.10.2019 7:42:29)
Tak se ptám po šesté, můžete sem dát někdo odkaz na předpis, kde je napsáno že musí být přilba homologována a ne jen schválena? (A kde se dá i přečíst ten předpis). Mě to tu připadá jako nějakej fejk, někdo někde vymyslel, že dostal pokutu za nehomologovanou přilbu a není to pravda. Pokud je to pravda, prosím napište co Vám napsali na příkazní blok k uložení pokuty - porušení jakýho § a jakého zákona. A teď mě to připadá že si trošku rozporuješ, pokud jsme přistoupili k předpisu v roce 1960 tak všechny přilby jsou schváleného typu. Děkuji [HonzaBK] (22.10.2019 7:16:46)
Kosťa: no, s tímhle už se nedá nesouhlasit. Ale nikdo jinej nebyl, tak se prostě borci sebrali a svolali to tam. Ale byla to celkem přátelská atmosféra, žádný zapalování aut typu žlutých vest nebo agresivní řvaní a pokud se vzpomínám, tak v tý nejužší skupině byl taky nějakej právník, dopravní expert atd. A docela si to jednání pochvalovali.

Asi to tak fakt je, pokud je někdo super debil že nejde přesvědčit argumentací, tak ho musí už jedině někdo seřvat nebo vystrašit, na každýho bude platit něco jinýho.
[xTas] (22.10.2019 2:07:11)
Jad: Správně! A ještě bych zakázal jezdit střízlivejm. Protože ožralí zaviněj statisticky asi 5 procent nehod... To je skoro zanedbatelné... :-))) [charlie.vlcak] (21.10.2019 22:35:15)
a jak chceš označit motosraz u MD ČR než jako demonstraci? Jo, proti tomu nic nemám. Jen jsem názoru - a tomu se věnuju - že jednáním dosáhneš víc než demonstrováním. Akorát to není tolik vidět a stojí to o dost víc práce.
fakt si nemyslím že jsem línej nebo že mám hnědou čárku na trenkách, když před skandováním, urážkama úředníků a nadáváním na systém (v hospodě nebo na netu, to máš jedno) dávám přednost kvalifikované argumentaci a osvětě na co nejvíce místech. No, možná, ve finále je potřeba obojí, aby se politik bál o hlasy... jen to není můj styl.
[Kosťa] (21.10.2019 13:03:45)
Kosťa: demonstrace jsi do toho začal tahat ty, já jsem psal, že si člověk nenechá srát na hlavu - a to stejně jak před ministerstvem, tak před úředníkem, kterej otravuje s něčím na co nemá žádnou oporu v zákoně - kde ty to platíš, vybíháš a dokládáš jak jsi psal minule, a někdo se neposere a trvá na postupu dle zákona i od úředníka.

Znovu opakuju - odsud vyhodili s prodloužením minimálně desítky lidí, možná stovky, podobný počet se k tomu nějak vyjadřoval a tisíce dalších to tu jen četli. Jedinej kdo se neposral a přispěl ke zlepšení byl Deadman, ostatní jsou mistři světa na internetu se staženýma kalhotama před úředníkem.

A k tomu prodloužení - ano, primárně šlo o prudění na stk, já tam nikoho za stk na těch akcích neviděl (ale nebyl jsem vevnitř u jednání) a dost pochybuju, že by sami žádali o možnost přijít o prachy za relativně snadný kontroly motorek, dokonce vydali nějaký prohlášení že ministerstvo kecá a nemůžou za to prudění na kontrolách.

Každopádně ale jsme češi, takže sami sice neschopný/líný cokoliv udělat a zařídit, ale jakmile to udělá a vyjedná někdo jinej, tak to přece byla sranda, dojednat lze přece cokoliv, každej teoretik by hned nastoupil na ministerstvo že jim to tam vysvětlí.. teda kdyby chtěl, ale on zrovna nechce. Z tohohle je mi na blití, fakt. Několik lidí se tomu dost intenzivně věnovalo místo žvanění a sezení v hospodě, udělali demonstraci a podařila se jim skvělá věc
[xTas] (21.10.2019 12:52:44)
vwkafer: nejedná se o legislativu EU, ale o Předpis EHK OSN. K tomuto systému ČSSR přistoupila kolem roku 1960. Předpisy se aplikují přistoupením státu ke konkrétnímu předpisu; Předpis 22 vznikl 1972 a ČR k němu přistoupila tuším 1994 (možná předtím ČSFR, nevím).
Kokosy se vyráběly bez jakýchkoli požadavků, tedy kromě toho, že se mají nasadit na hlavu (proto asi ta poznámka "makety hlavy pro zkoušky přileb").
HonzoviBK bych napsal, že kulička na páčce je součástí schválení vozidla a zkontroluje se podle roku kdy byla motorka prokazatelně (podle TP)vyrobená, tedy nemusí být/musí být. A že důkazní břemeno (to je hezký slovo, viď?) splní policajt tím, že tě vyfotí s helmou beze značky. A dál je o tobě jestli dokážeš dokázat, že nemá pravdu. Ale ty jsi prostě chytřejší, ne, není nikde napsaný že musí být homologovaná (kromě těch tří mást, který ale ty nemusíš brát v potaz, protože to prostě je schválená helma, tak co). Tak si přestanu ošoupávat klávesnici. Máš prostě pravdu, promiň že jsem pochyboval.
[Kosťa] (21.10.2019 10:08:35)
Možná kdyby si to napsal takhle, jak to tedy po téhle celé debatě tady chápu já:
přistoupením ČR k EU v roce 2004 se ČR zavázala k tomu, že určité výrobky (například helmy na motorky)budou napříště smět být používány pouze, pokud odpovídají evropské normě (to je nějaké to E něco), případně ATEST 8 SD (který tedy nevím, zda byl jž před vstupem do EU, možná jo). Ostatní výrobky (zde helmy) se od tohoto data nesmějí používat. Plus odkaz na tu normu, ale to bylo myslím tady někde: http://www.jawamania.info/poradna/detail.aspx?questionid=56793 , jak to sem dal Ota.
Ty kokosy se vyráběly v době, kdy ještě žádné normy nebyly (asi). Zřejmě byly vyrobený jen podle nějakých norem pevností materiálů, ale neprošly nikdy žádnou zkušebnou nárazu a čertví čeho ještě.
To je tedy můj názor.
[vwkäfer] (21.10.2019 9:53:29)
Kosťo zastaví tě na motorce, podívá se na např. na světlo kde není žádné schválení. Máte nehomologované světlo jste ochoten zaplatit.... a vše ostatní pokračuje dle tvého popisu. Můžu pokračovat, máte nehomologované blinkry, páčky bez kuliček........ Pásy v autě taky nemají homologaci když jsou staršího data. Proto jsem tam psal že jsem to konzultoval na vyšších místech. Je tu někdo kdo tuto pokutu dostal, já tomu uvěřím až si to přečtu. Jednoznačně nezaplatím, důkazní břemeno není na mé straně!! To by jsi mohl vědět, oni musí prokázat že nebyla schválena (NE HOMOLOGIOVÁNA). Nebo nesmím na silnici v předválečným autě, které určitě bylo někdy nějak schváleno, ale určitě žádný doklad neexistuje takže ho nikdy při kontrole nedoložím? Schvalovací značky mají danou normu od určitýho data. Prosím táži se popáté, kde je napsáno že musí být doklad o schválení? [HonzaBK] (21.10.2019 9:49:14)
pro doplnění vize - scéna "jednání na úřadě":
Dobrý den, já jsem helmu měl".
"Ano, policista zaznamenal, ale podle jeho vyjádření a podle doložených fotografií nenese homologační značku, takže ji nemůžeme považovat za přilbu schváleného typu".
"Ale přece musí být schválená, když byla schválená před 50 lety....".
"Dobrá, doložte prosím že se jedná o přilbu typu schváleného jinak než homologací".
"Tady je nášivka s nápisem KOVONA Karviná a nějaké číslo normy"
"je mi líto, schvalovací značky mají danou formu. pokud hovoříte o národním schválení, je to ATEST 8SD; to tady nikde nevidím."
"to se před 50 lety nedávalo, tak to nemůžete chtít"
"dobrá, máte tedy jiný doklad, že tato konkrétní přilba je scháleného typu? Má výrobní číslo, číslo šarže, jiný způsob identifikace, a máte nějaký písemný doklad, že přilba tohoto čísla/šarže atp byla před 50 lety nebo později schválena do provozu?
"nemám..."
"Máte ještě jiné připomínky do zápisu o jednání? tak to prosím podepište a děkuji, nashledanou. další!"
[Kosťa] (21.10.2019 9:28:40)
zkusím ti to říct takhle. Až tě policajt zkontroluje a konstatuje, že nemáš homologovanou přilbu, stane se asi toto: "pane řidiči, porušil jste povinnost danou §6 odst. 1b) Zákona. Jste ochoten vyřešit na místě?" A ty buď budeš

a) chytrej a zaplatíš 2000 a skousneš tři body, nebo

b) budeš i nadále "chytrej" a budeš pyskovat. Policajt s úsměvem vystaví protokol pro správní řízení a vyfotí helmu jako důkaz. No a ty dole v protokolu vyjádříš svůj názor "s tou helmou si pojezdil děda, pak táta, a já mám v plánu si s ní taky ještě pojezdit, protože je to moje srdeční záležitost a tvrdím vám, že jde o přilbu schváleného typu, právě protože s ní jezdil děda a pak táta".

Ten protokol přijde na stůl úředníkovi. No a ten si tě pozve (v pracovní době a tam, kde tě zkontrolovali), ty tam pojedeš, on ti sdělí že se mýlíš a dá ti složenku na 10 000 Kč a tři body.

Stačí? Nestačí? Tak pardon, nejsem dostatečně dobrý pedagog.
[Kosťa] (21.10.2019 8:28:59)
HonzaBK:
ještě jednou, počtvrté: přilba nebyla nikdy (národně) schválena, takže jediná forma schválení je homologace. To holt musíš pochopit, jinak už to říct neumím.
[Kosťa] (21.10.2019 8:28:45)
ještě dodatek, prosím kdo tuto pokutu dostal napište co Vám do bloku napsali za porušení a co jste měli zrovna za helmu na hlavě. Díky [HonzaBK] (21.10.2019 7:54:17)
Kosťo ve vší slušnosti se ptám třeba i tebe už počtvrté.- Kde je napsáno že musí být přilba homologována? já všude našel jen schválena a kokosy byly jednoznačně schváleny pro provoz na motocyklu. Jak se vypisuje blok to vím, pracuji s něma. Konzultoval jsem tuto problematiku "výše" (bohužel nesmím napsat kde) a nikdo mě nepotvrdil, že by musela být helma homologována. Moc prosím služebníček malinký jsu dej sem prosím kde je napsáno že musí být homologována a ne jen schválena. Děkuji. [HonzaBK] (21.10.2019 7:52:31)
Problém čechů je ve vychcanosti a "malá domů". Ministerstvo dávno rámcově souhlasí s tím, že historická vozidla budou mít na STK rozumné úlevy z požadavků; lehký únik oleje, málo svítí,... a už asi tři roky to stojí na tom, že ty tři (TŘI) smečky debilů co prý zastupují nás veteránisty se nedokážou dohodnout a udělat rozumný technický dokument, který by mohl politicky projít a následně být předán na STK. Kurva, proč my s 10 mega lidí máme tři organizace, co se tváří, že jsou ty správný pomazaný? Protože z toho jde něco vytřískat. koneckonců si myslím, že by teoreticky šlo dohodnout, že když jedeš na historický motorce, tak kokos je v pořádku. Jen musí přijít požadavek, který evidentně podporují všichni. U nás je to tak, že například FKHV přijde s návrhem, podpořeným třeba i srazem u MD (aby to viděla média a politik pak mohl říct že mu dělá radost vyjít vstříc požadavku občanů). Obratem (třeba) UAMK vydá zprávu, že je to nebezpečný, a politik bude za blbce... a takto si tu žijeme. [Kosťa] (21.10.2019 6:23:00)
no, já ve francii pár kamarádů a kolegů mám, a zprávy taky. Ale k domácím zprávám: ano, DOJEDNAT něco je prima věc. Prodloužení STK šlo udělat i bez demonstrace, a ten motosraz před MD byl hlavně kvůli montáži doplňků. Prodloužení STK dohodly spíš STK, protože nemají kapacity. A prodlužování na úřadě... promiň, nerozumím tvé vazbě vysvětlení něčeho přitroublému úředníkovi a demonstrace. Já šel na úřad asi tejden po platnosti zákona a razítko jsem dostal hned. [Kosťa] (21.10.2019 6:15:28)
Kosťa: na svaz evropských socialistických republik mám asi stejný názor, ale držel bych se našeho domácího rybníčku, nikoho ze žlutých vest neznám a ze zprostředkovaných zpráv z medií nechci stlát nějaký moudra v diskuzi, bo se v tom zas tak moc neorientuju. Byť ale podle mých informací to zas takoví chudáčci nejsou, pokud vím tak franzouzská vláda jim ustoupila i ohledně snížení rychlosti mimo obec nebo super drsných stk, a to nemluvím o poměrně velkém počtu radarů, které francouzi demolují.

Takže u nás - pokud to chceš vědět konkrétně, tak díky pár lidem, co se neposrali už všude prodlužují stk víceméně bez problémů. Což btw s ministerstvem vyjednali další lidi, co se neposrali a místo nadávání v hospodě/na foru zvedli zadek, udělali se "protestní" jízdy kde se sjelo hodně mašin před MD a vyjednalo se to.

Další příklad je třeba nynější velký boj za právo na legální zbraně, nebo pár let zpět petice proti registraci 2. stupně pro to nenávistný svinstvo jménem islám.

Je po pořád to samý, pár tahounů co tomu obětují skoro všechno, pak menší množství nějak angažovaných lidí a pak obrovský množství těch, kterým se to sice líbí, ale serou na to a vpodstatě parazitujou až na výsledku, který se jim náramně hodí. A samozřejmě milion důvodů proč to nejde místo hledání jednoho způsobu jak to jde, přesně typu čeho dosáhli francouzi, k ničemu to není, stát nedonutíme atd. Jde to. Pár hovad v motohadrech nám vyjednalo stk na 4 roky, a pokud vím tak se i upravovalo buzerování za nějaký nedůležitý úpravy
[xTas] (20.10.2019 22:56:30)
Správně, já bych taky rovnou zakázal motorky a auta, kola a kolečkové brusle. Protože jak říkají zastánci regulací, pokud to zachrání jediný život, má to smysl:-) [Jad] (20.10.2019 21:24:27)
Pánové, já teda nevim, ale zrovna v případě helmy? Před mnoha lety jsem po drobné kolizi v rychlosti cca 15 km/h slítl přímo na spánek. A mít starej kokosák, tak mě (v lepšim případě) veze rychlá na neurochirurgii. Díky helmě homologované dle té prokleté ECE, jsem se oklepal, zvedl mašinu, dořešil vše s druhým účastníkem, nadlábl motor a odfrčel po vlastní ose... [JZ] (20.10.2019 21:04:30)
Mě se zatím nejvíce líbil Deadmanův příspěvek. Díky, velice osvěžující přístup! Pobavilo, potěšilo i inspirovalo (přestože nejezdím v kokosu) [Banjokid] (20.10.2019 19:25:32)
xTas: a čeho dosáhli? francouzi už půl roku lítaj po ulicích se žlutejma vestama, zapalujou auta, rozbíjej obchody, a jakej je reálnej výsledek? Nula. Jo, myslím že z těch stovek požadavků jim slíbili že nezvýšej daň z benzinu... super. Pánové, to hle je zralý na defenestraci, ale s homologační značkou na helmě to fakt má společnýho asi totéž jako zrušení celibátu s ochranou proti AIDS. Víte třeba, že v Bruselu již snaživý úředník podal návrh zakázat provozovat motocykly na pozemních komunikacích (a vypracoval příslušný návrh a jeho řádné zdůvodnění a prosadil to na jednání EC)? Nebo všimnli jste si, že je ofiko návrh za deset let zakázat prodej a přeregistrace (tedy prodej nových i ojetých) vozidel na spalovací motor? a že se pod to podepsalo sice Dánsko, ale hrdě pro to mává rudou průkazkou i švédsko a zejména francie? ještě se připojí jeden velkej stát a odsouhlasí to. A pak se teprve začnou dít věci. [Kosťa] (20.10.2019 19:21:37)
Mně se líbí, jak z blbosti jménem homologace helma uděláte obrovské téma...kdybych si chtěl hrát na konspirátora, tak bych řekl, že to je přesně zájem politiků - dají lidem divoké téma a pak mají volná pole působnosti v to, o co jim jde jako je křivení trhu dotacema tak jak se jim to hodí, ekologistické limity emisí, bez znalosti důsledků, co to přinese a zpáteční jízdenka není, systémová likvidace zdravotnictví (technicky není špatné, ale je fyzicky prakticky nedosažitelné), sociální systém mířící do krachu, neexistující budoucí koncepce dopravních cest... [mais] (20.10.2019 19:11:51)
sam559: Skutečnost, že se postupným pomalým utahováním šroubů krůček po krůčku blížíme Orwellově společnosti popsané v jeho slavném románu, si čím dál tím častěji uvědomuju a docela mě to děsí. [Ota] (20.10.2019 14:18:46)
jenže my jsme národ poserů, co mají hrozný ramena a drsňácký kecy akorát v hospodě u piva nebo na foru. A pak lezeme úředníkovi do řiti, vybíháme a nosíme jim povolení a vyjádření který žádnej zákon nepožaduje, necháváme si na měsíc odstavit auta, přistavujeme motorky k stk u kterých přitom další dva roky platí...

Nicméně formulace, že řidič má mít na hlavě za jízdy nasazenou ochrannou přilbu mi přijde tak jasná a neprůstřelná, že to podle mě nemá šanci na úspěch - a upřímně řečeno, nějaký figuríny pro kadeřnice nebo hlavy motoru, to už je docela silná káva i na mě. btw - můj soused se v 19 letech zabil na posraným skejtu když si dal hlavou o obrubník, ono tam stačí docela málo.

Každopádně ale homologaci bych nechal na řidiči, ať si každej chrání hlavu podle toho co má v ní, ale tady musím souhlasit s Kosťou, snadno se to kontroluje a jestli jsou za to fakt 3 body, tak to je tvrdý. Zajímal by mě případný soud, i když u našich soudů si člověk zrovna tak může hodit mincí.. Nicméně třeba v Řecku už taky přitvrdili, na stopky, červený a podobný blbosti se sere dál, ale jízdy bez helem začínají pokutovat už i tam
[xTas] (20.10.2019 13:03:00)
Borde, to je jasný a souhlasím. Jsme nuceni přijímat desítky a možná i stovky nesmyslů, co vymyslí v Bruseli - prdeli. (V poslední době režim strpění pro uprchlíky, jestli to někdo sleduje...To bude mít zásadní vliv na bezpečnost nás všech, ale to se ukáže až v budoucnu)Tam se hraje celoplosně a nemaj zájem o nějakej stát ve východní Evropě. Jo, pro ně jsme východní Evropa a bohužel ani Babiš, kterej je vidět a domluví se s nima, na tom nic nezmění. Píšeš, že si nenecháme srát na hlavu (sakra, to už se bojíme i napsat slovo SRÁT?)SRÁT, SRÁT, SRÁT, :-)...ale ve fázi - jsem u silnice a nechám se jebat od hňupa za chybějící normu na helmě, to už je trochu pozdě, ne.. Podívejme se sem: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/z-novin-katalanci-se-dal-bouri-a-hrozi-novym-referendem-40300399?dop-ab-variant=17&seq-no=1&source=hp V těhle zemích, a nezažili bolševiky, jsou na tom s temperamentem a vůlí bojovat za svoje zájmy úplně někde jinde.. Tady kvůli 9 lidem se jich sejde půl milionu. Je to možný v ČR? Ne, není. A přál bych si, aby jsme byli více odhodlaní a aby jsme víc bojovali za vlastní zájmy. Ne tím, že si upnu blembák ke hlavě figurýny, né tím, že kecám v poradně, ale tím, že se najde dostatek skutečných chlapů, který řeknou Už dost, to je příliš, už nás příliš omezujete a nám to vadí. A vyjdou do ulic a povedou dav, protože politici, ať jsou tam jakýkoliv, to neomezí-nemůžou a nebo nechtějí-výsledek je ale stejný....Pěkný víkend a SRÁT na politiku a příkazy o tom, jak žít - jezděme a užívejme posledních pár hezkých dní roku 19. A berte život s humorem, páč nám říkaj, že takhle dobře jsme se nikdy neměli.:-) Jo a taky si přečtěte Orwella, 1984, pak zjistíte, kam směřujeme....:-)Nějakým blembákům se budem jen smát. Slunce v duši a zdar sam559 [sam559] (18.10.2019 21:11:24)
Tady jde hezky vidět, kdo se tomu postupnému utahování šroubů rád podvoluje a kdo si ještě zachovává zdravý rozum...obloukem se vracíme k totalitě a je čím dál tím více lidí, kterým se to vyloženě líbí...smutné, zrovna letos, kdy "slavíme" 30 let od revoluce :-( [jaw250] (18.10.2019 19:37:14)
Zahradnik-ano, bohužel mas pravdu.Chapu, ze je potřeba zabranit poskozovani jinych, ovšem co si delam se svým majetkem a co delam, pokud tim neomezuju druhé by mělo byt státu putna. [El Fag] (18.10.2019 19:02:07)
sam559: Jenže národ by neměl potřebu hledat kličky a chybějící slovíčka, kdyby se neschvalovaly pYčoviny. Já sem za tohle naopak rád, svědčí to o nás, že si nenecháme s*át na hlavu. [Borderer] (18.10.2019 14:22:35)
Zahradníku, měl by jsi změnit prášky nebo doktora...Vůbec jsi nepochopil, co jsem chtěl říci. A vnucování povinnosti? No nic...Vysvětlím Ti, pane Jsem gramaticky správná věta, teď můj předešlý příspěvek: Průběh debaty do doby podání mého příspěvku se stočila do smyslu: hledám uličku, jak obejít nějakou vyhlášku nebo povinnost. Tak jsem konstatoval, že máme právě proto tolik vyhlášek a zákonů, kolik je v ČR snaživců, kteří se snaží najít mezírku nebo chybějící slovíčko ve výkladu zákonů. Nikoho nesoudím, jsme prostě takový národ,ať si každý dělá, co chce a já se tomu všemu jenom směju, jako ten smajlík na konci mého 1. příspěvku. Měj se, Plku s kafem:-)sam559 [sam559] (18.10.2019 13:13:42)
sam559: Jsem přesvědčen, že je to tím, že někdo, kdo neumí napsat gramaticky a významově správnou větu, vnucuje druhým povinnost, jak musí správně konat. Co čekat od lidí, kteří se živí plkáním a mezi jedním a druhým kafem ťukáním do klávesnice. O nějakou shora nařízenou nadbytečnou ochranu mně přede mnou samým jim nestojím. Stejně tak o spoustu jiných věcí. Proč například někdo nařizuje, jak vysoko máš mít, v novostavbě svého rodinného domu, stropy? Nebo kolik a jakých WC. Já bydlím ve starém baráku a výška stropu by dnešním nařízením nevyhověla ani náhodou. WC možná taky ne. A nevadí mi to. Kdyby jo, tak si je zvednu. Pokud by nedejbože byl můj barák kulturní památkou, pak si naopak stropy zvednout nesmím. Proč v Holandsku mohou na mopedech jezdit bez řidičáku a bez helmy? Se zvrácenou logikou a socialistickým způsobem myšlení (my víme nejlíp, co máš/můžeš chtít) to dopracujeme k tomu, že horská turistika jen s koncesovaným průvodcem, protože v horách několik (ne málo) lidí padá jako hrušky. Nebo, že nám zakážou bůček, protože bychom mohli být tlustí. Nařídí zmrzlinu jen bez cukru, cigaretu bez nikotinu a slivovici bez alkoholu. Milování pod dohledem. Pak přijde iniciativní úředník/náměstek, papežštější než papež, a bude si to vykládat jako, že veškerá turistika s převýšením jen s monopolním úředníkem, vepřové vůbec, zmrzlinu jen hořkou, cigaretu dokonce bez tabáku, slivovici bez švestek a milování jen s přidělenou osobou. Když budu mít štěstí, přidělí mi ženu. Občas, jinak by to nebylo genderově vyvážené. A lidi spokojeně ohnou hřbet. Předpos raní raději přestanou jíst maso vůbec, místo zmrzliny budou lízat holé dřívko od nanuku, pít vlažnou vodu a o tom posledním si nebudou s manželkou ani povídat. Hledat/užívat zapomenutou svobodu v zákonech bude vnímáno jako podvratná činnost. Děkuji, nechci. Na kopec půjdeme s aktovkou, s tím že jdem do práce. Praseti dáme kravský zvonec … Co nám zbyde, když většina je spokojená. [Zahradník] (18.10.2019 12:10:34)
honza BK: ty jsi fakt jelito. Tedy jeden ze skupiny nejchytřejších bagristů na světě, kteří si budou zákon vykládat tvrdošíjně po svém do té doby, než jim orgán vysvětlí, že se mýlí. Asi třikrát jsem ti tady popsal, proč kokos nikdy nebyl a tudíž ani dnes není přilba schváleného typu; tak jen ti už můžu popřát abys potkal orgána kterej to nebude řešit či bude shovívavý. Good luck. [Kosťa] (18.10.2019 10:21:48)
HonzaBK: jakmile podepíšeš bloček, šance na anulování pokuty (a bodů) je mizivá. Takže si tam orgán může napsat, co chce, i kdyby to třeba nebyla pravda. A jakmile to podepíšeš, přiznávaš se k zmíňovanému protiprávnímu jednání, souhlasíš s postihem a tečka, finito. [JZ] (18.10.2019 8:31:30)
Takže kokos je tím pádem taky helma schváleného typu, protože v té době, ji někdo schválil k výrobě a používání na motocyklu (většinou ministerstva za to za socialismu odpovídala). Nikde už není že musí být homologována. Je velký rozdíl mezi něčím co bylo schváleno a co bylo homologováno to se týká nejen přileb, ale třeba světel, atd... .Pokud někdo dostal pokutu, prosím napište co vám napsali za porušení do bločku. V bločku to musí být jasně uvedeno! (§ a zákon nebo vyhláška). Ještě jsem neviděl bloček kde by byl odkaz na předpis EU a to s něma pracuji hodně. [HonzaBK] (18.10.2019 7:48:54)
Víte, proč máme nejsložitější zákony, vyhlášky, směrnice, proč jsou každou chvilku novelizovány, proč jim nikdo pořádně nerozumí, proč se kolikrát sami vylučují apod...? Protože Čechy a hlavně ČEŠI! viz helma připnutá na hlavě motoru nebo na hlavě figuríny........na modelování klobouků......pro Boha.12x:-)zdar sam559 [sam559] (18.10.2019 7:41:26)
Ota: na hlavě motoru? [krf] (17.10.2019 16:28:57)
Kosťa: ano, máš pravdu. [JZ] (17.10.2019 13:11:35)
Ota: z hlediska logiky z toho vyplývá "alespoň na jedné hlavě" ;-). Nicméně, ať jen neplkám, tady je working draft ECE R22-06: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grsp/ECE-TRANS-WP.29-GRSP-2019-25e.pdf [JZ] (17.10.2019 13:10:44)
Zahradník: Řidič musí mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu... Tzn. na každé hlavě. Pokud je tedy např. řidičem vícehlavá saň, musí mít přilbu na každé hlavě:-) Pokud navíc s sebou povezeš nějakou další hlavu, třeba na modelování klobouků, musíš na ní taky mít helmu:-) [Ota] (17.10.2019 12:29:29)
Jestliže zákon 361/2000 Sb., § 6 odst. 1 písm. h)říká, co říká a není dopněn nějakým prováděcím předpisem, či co, tak to můžu číst takto:
řidič motocyklu musí (může) mít na motocyklu hlavu (třeba cvičnou česací co používají kadeřníci) a na ní řádně upevněnou schválenou přilbu :-) Není napsáno, že by to musela být hlava, která je nedílnou součástí jeho vlastního těla. Podle paragrafu 9 písmeno b) pak přepravovaná osoba na motocyklu: užívat za jízdy na motocyklu nebo mopedu ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu,2) kterou má nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Opět tedy nasazenou na nějaké hlavě. Jen ji musí užívat. Není však napsáno k čemu užívat. Mohl bych to tedy číst, že ji může užívat třeba k reklamním účelům :-P
[Zahradník] (17.10.2019 11:36:17)
Konkrétně by se mělo jednat o Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 22, který se mi ovšem vygůglit nepodařilo. Vyběhl ale na mě dotaz č. 56793, kde se tato problematika rovněž probírala: http://www.jawamania.info/poradna/detail.aspx?questionid=56793 [Ota] (17.10.2019 11:04:07)
Vyhláška 341/2014 Sb. obsahuje jedinou zmínku o přilbách v příloze č. 5 - Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, která zní:
"Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, která tvoří přílohy Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995, jsou:
22 Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech"
Takže je zde dán přímý odkaz na mezinárodní smlouvu.
[Ota] (17.10.2019 10:42:12)
Nedobře se na to díváš, Veverko; aby se jednalo o ochrannou přilbu, musí být homologovaná. Nehomologovaná přilba není ochranná přilba. Proto to z vyhlášky vypustili, protože by se jednalo o zdvojený zákonný požadavek, nebo jak tomu legislativci říkají. [Kosťa] (17.10.2019 9:59:10)
Nicméně máš pravdu v tom, že vyhláška 341/2002 Sb. upravovala, jak má být ochranná přilba schválená, ale rušící předpis (vyhláška 341/2014 Sb.) již žádný předpis ohledně přileb neobsahuje... Vypadá to, že se v tom naši právodárci sami uvařili... [JZ] (17.10.2019 8:02:48)
Zákon 361/2000 Sb., § 6 odst. 1 písm. h):
h) mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu2) a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy, například za deště nebo sněžení.
[JZ] (17.10.2019 7:52:41)
Ptám se možná už otravně potřetí. Kde je prosím napsáno že přilba musí být homologována? Vyhláška 341/2002 Sb. platila pouze do roku 2013. Abych věděl za co mě budou pokutovat?? Díky [HonzaBK] (17.10.2019 7:09:20)
:-) a je to opravdu tou helmou ? :-) [Kosťa] (16.10.2019 20:31:22)
Onehdy jsem jel v Brně na babettě. Za mnou jeli dva borci na superterénních kolech. Jeden mě ještě z kopce začal předjíždět, zrovna, když jsem začal brzdit, protože zrovna šly dvě starší paní na přechodu. Nezastavil a smykem se protáhl mezi babkama, přičemž jedné málem přejel psa a skoro se tam vymlel. Na kole je snazší být pirátem silnic, než na babettě a ještě na tom ve své homologované integrálce vypadám jak ocas. [longr] (16.10.2019 18:25:45)
Děda kdysi, po tom, co dostal pojeb, jezdil na pionýru s helmou stavebního dělníka. Jen si na ní uřezal kšilt a přidělal provázek :-) Na blbej předpis adekvátní reakce. Dneska je blbej předpis důslednější a reakce adekvátní smysluplnosti předpisu je obtížnější, ne-li nemožná. K předpisu přibylo razítko. Do státního aparátu osoba, která razítko vydává a další osoba, která existenci razítka kontroluje. Stejně mě s helmou na babetě předjede cyklista v lepším případě s kusem polystyrenu na hlavě a pak se rozmázne někde v lese, nebo vlítne autu pod kola. Tím nechci říct, že by všichni cyklisti měli mít povinnost mít nějakou homologovanou helmu. Ale proč dopr mám mít tu helmu já? [Zahradník] (16.10.2019 15:48:19)
Když se trh nasytí, musí se vymyslet ekonorma, bezpečnostní norma atp., aby omezila užívání "křápů", starších věcí apod. Co na tom, že ekologické to není ani za mák, ale uměle a nad míru rozpohybovanou ekonomiku je třeba neustále uměle pobízet. Tedy nespokojit se s nasycením trhu, ale včas začít dělat místo pro nový odbyt. O tom jsou všechna ta Euro nařízení. Snižování emisí je jen taková hračka, aby bylo o čem plácat. S ekologií to nemá společného nic. Skutečná ekologie je nepohodlná. Třeba na klima by měla vliv spíše změna hospodaření než výstavba nových přehrad. Co je ale pro vládu a byznys lepší? Začít to dělat jinak nebo jet furt stejně a dělat na oko něco, co je k prdu, zničí to krajinu ale oddálí změnu a jako bonus to přikrmí betonáře? [longr] (16.10.2019 15:24:04)
Bohužel žijeme v divné době, kdy má stát (a především EU) potřebu regulovat kdejakou blbost, o který by dřív nikoho ani nenapadlo, že by se regulovat mohla. A k tomu ta demagogie spojená s vynucováním výroby "ekologických" výrobků, které ve skutečnosti po započítání energie nutných na jejich výrobu a následnou likvidaci jsou mnohem méně ekologické, než jejich předchůdci, byť třeba s vyšší spotřebou, ale násobně vyšší životností... Hlavně, když zase bude co vyrábět a takovýmhle umělým způsobem ty výrobky vnutíme masám ke koupi... [Ota] (16.10.2019 13:16:16)
Nedá se souhlasit s tím, že jízda v nehomologované přilbě je stejně nebezpečná jako jízda bez ní. Tohle spolkne nanejvýš zmanipulovaný mozek. Homologace je finančně náročný proces, který pouze prokazuje, zda přilba splňuje definovaná kritéria a jedná se o proces dobrovolný. Navíc se kritéria se v čase mění, zpřísňují.
Lidsky... Přilba pomáhá, ale nikoho nespasí. Navíc definovaná kritéria jsou často kraviny.
Stačí se podívat do jiného odvětví, ... třeba na normu Euro 7, která vstupuje v platnost... snížit emise z tuším 135g na 95g.. V podmínkách ČR, kdy 50% energie vyrábíme v uhelných elektrárnách, 10% v další typech spalovacích elektráren ...Hoďte si to do kalkulačky za celou flotilu a přijdete na to, že za místo těch 40g CO2 budete muset vyprodukovat skoro 50g CO2 v uhelné elektrárně. Tolik k homologaci. A bezpečnější to auto nebude.
[xxx] (16.10.2019 12:11:15)
Souhlas s Bordererem. Zákon by měl upravovat to, čím motorkář přímo ohrožuje bezpečnost a zdraví někoho druhého. Ne přímo samotného motorkáře. Viděno pohledem Wondrisaka bych mohl tvrdě vyžadovat po státu(což ale rozhodně nechci), aby zavedl certifikované boty a oblečení. Pak to kontroloval a pokutoval a nakonec, když někdo přijde k doktorovi se zlámanou hnátou, nebo nachlazením a neprokáže, že nosil certifikovanou výbavu, tak si lékařskou péči zacvaká sám. Chudák kamarád otužilec by platil pokuty jak mourovatej. V létě chodil bos a teprve když bylo pod nulou si obouval kristusky. V zimě v létě chodil v kraťasech a v triku s krátkým rukávem. Nemocného jsem ho neviděl ani jednou. Víc peněz se přitom vycinká na spoustě běžných případů (úrazů a pod), které si lidi zapříčiní sami neopatrností, nebo nezodpovědností, než na několika nešťastnících, kterým by užití pouze certifikované helmy zachránilo zdraví, či život. [Zahradník] (16.10.2019 10:43:53)
Ono nejde jenom o ty funebraky, ale i o pripadne psychicke nasledky pro toho kdo tu nehodu zpusobi (neda prednost, ale jinak trivialni bouracka skonci smrtakem nebo dozivotnim zkriplenim) a ne kazdy nad tim dokaze mavnout rukou s tim ze "byl do dement, jezdil bez helmy" a pustit to z hlavy.
Nemluve pak o psychickych nasledcich pro rodinu (syn / tata / bracha) se zabil na motorce bez helmy ... Malokdo si asi preje mit takovou rodinu ktera na nej do druheho dne zapomene a nebude jim chybet. A stat pak plati vdovsky / sirotci duchod.

Vicemene souhlasim s tim ze prijatelny liberalni pristup by byl mit moznost se pojistit na jezdeni bez prilby nebo s braincapem / kokosem. Jenze kdyz by pak lidi co nutne potrebuji jezdit bez helmy nebo s kokosem videli tu sazbu pojistneho tak by rvali ze to je zlodejina.
[Krizoň IV.] (16.10.2019 10:19:45)
Borderer: o zivot nikomu nejde, tam jde o financovani veci tim spojenych, to stat hlavne zajima. Nemas homologovanou prilbu a podlehl jsi zranenim hlavy? Tak at veci s tim spojene hradi pozustali, tak bych to videl ja. [Wondrisak] (16.10.2019 9:36:58)
Je stejně úsměvný, jak se stát snaží ochraňovat člověka před sebou samým. Jízda bez helmy nebo nějakým čínským padělkem je v případě nehody v podstatě jistá smrt a jestli k nehodě pojedou ještě navíc funebráci asi nikoho už nevytrhne. Pokud chce tohle riziko někdo podstupovat je to jeho věc. [Borderer] (16.10.2019 8:38:21)
V Principu se dá souhlasit, jen technicky podotýkám že helma co nemá plast přes uši homologaci projít nemůže. Proto ji nemají Brain capy
. Regulovcicka cassida ... Dejme tomu.
[Kosťa] (16.10.2019 5:24:44)
Zhomologovat si samozřejmě můžete i kokos z roku raz-dva. Je při kontrole (pokud někdy nastane) policajtovi řeknete, že je záměrně historicky vypadající moderní replika splňující dnešní požadavky. Průměrný policajt blbý jak tágo z toho bude na větvi a nejspíš to sežere, inteligentní policajt se zasměje a nebude vás prudit za helmu, poloblbec vám nic nedokáže. Hrdý člověk se hloupým předpisům nepodřídí, je naší občanskou povinností s hloupými předpisy vymrdávat co to jen jde a zejména bičem řezat úředníky, co nám svazují život a berou svobodu rozhodovat o sobě sami. [Deadman] (15.10.2019 20:41:05)
HonzaBK: A ten četník mu ji zabalil a usek. [Kosťa] (15.10.2019 12:08:13)
a kde to je teda napsáno že to musí být?? [HonzaBK] (15.10.2019 11:07:34)
Z týfu nejsem, jen se snažím mít co největší rozhled... [JZ] (15.10.2019 10:36:02)
Kosťa: no hledal jsem to asi tři hodiny: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-16-22&chapter=11&clang=_en [JZ] (15.10.2019 10:35:03)
:-) ČSN 832140 jsou "makety pro zkoušení ochrany hlavy"; fakt nevím, proč to tam uvádějí. Kdyby tam aspoň dali 13087, tak by to bylo testováno jako stavební přilba, ale nevím jestli už tehdy platila...

JZ, kdepa si vzal původní text? UNO má na stránkách jen aktuální znění.... nejsi z týfu, třeba ?
[Kosťa] (15.10.2019 10:20:18)
Kosťa: úplně původní ECE R22 z roku 72 nestanovuje (tedy alespoň jsem to v ní nenašel), kde má být homologační značka umístěna...
Nicméně z toho vyplývá, že kokos z roku 50 nemůže být schválen dle ECE R22, která byla poprvé uveřejněna roku 72.
[JZ] (15.10.2019 6:34:12)
hmmm, vypadalo to tak dobře, že mne to přinutilo k zamyšlení a kouknutí se do Předpisu 22; a samolepka stačí jen pro plexiglas. Pro přilbu je výslovně požadována značka přišitá k řemení; takže, jedině upárat značku z nějaké nabourané helmy a našít ji jinam..

5.1.9. In order to be considered as approved under this Regulation,
subject to the provisions of paragraph 9. below, every protective
helmet shall bear, sewn to its retention system, one of the
labels referred to in paragraph 5.1.4. above
[Kosťa] (14.10.2019 19:29:39)
Což o to, moderní čínskou sračku si člověk lehko zhomologuje jak psal prvně Deadman, ale u očividně starého veteránského kokosu tomu asi nebudou chtít příslušníci věřit. [Jad] (14.10.2019 19:18:56)
kua chlape, nevím jak to ti to vysvětlit. Dokonce ani dneska, natož za bolševika, ne všechno podléhalo schválení. A co schválení nepodléhalo, to se prostě neschvalovalo. Jako třeba helma. Byla braná jako dneska bereme rukavice, boty, bundu - prostě něco co není povinné a nejsou na to oficiální požadavky. No a když nejsou požadavky, není předpis, a není ani schválení.
U motorek a aut je to něco jiného. Ty byly v době výroby schváleny a tudíž jejich schválení platí dodnes. Ale kokos schválen nebyl, protože se neschvaloval, takže nemá NIC.
výklad ministerstva je jednotný: helma musí mít jakoukoli homologaci.
Jakékoli ECE R22. Dnes je tuším pro nové platná verze 22R-05, ale stačí jakékoli, třeba 22R-00 (tedy původní předpis). Můžeš jim položit oficiální dotaz a oni ti oficiálně odpovědí. To že je spousta lidí chytrejch a chtějí to vykládat jinak, je jiná věc.
Jedině tak se totiž pozná helma, která vyhovuje. Kokosy se bohužel(?) svezly s nehomologovanejma sračkama; mají s nimi společné to, že je nikdo nikdy nezkoumal. Jak má policajt na silnici poznat, že máš krásně zachovalej kokos, nebo čínskou sračku? Tedy jinak, než že na něm nenajde značku?
[Kosťa] (14.10.2019 17:56:10)
Myslel jsem to tak, ze i za socialismu musel vyrobek, ktery sel na trh,mit nejaky schvaleni, v te dobe narodni. Je tedy nekde napsany, nejen ze se to z neceho da odvodit, protoze tech vykladu je pak spousta, ze kokos, nebo policejni kokos nebo Cassida bez E se nesmi pouzit na pozemni komunikaci? [vwkäfer] (14.10.2019 16:07:46)
341/2002 je dávno zrušená (platila do roku 2013), dej odkaz na něco co platí. Díky [HonzaBK] (14.10.2019 16:00:26)
Kosťa: Cassida, co mám doma (bližší označení neznám), má polystyrenovou výstelku, která je teprve navrchu potažená tenkou vrstvou molitanu. Jestli má ovšem na sobě nějakou homologační značku, to netuším. Ani si nevybavuju, že by nějaká homologační značka byla na mé provozní helmě Vemar, i když na plexi tuším nějaký Ečko je... [Ota] (14.10.2019 14:50:59)
Kosťa: díky, až se dostanu do garáže, zkouknu moji a dám vědět. [JZ] (14.10.2019 14:45:37)
Jojo, už to vidím. Je zajímavé, že americká norma na testování přileb je přísnější, přesto přilby homologované v USA nejsou v EU povoleny... [pračlověk] (14.10.2019 14:19:27)
více odpovědí:
JZ: jistý o celé výrobě si nejsem, ale cassidy GT mám doma tři (jednu moji historickou, jednu co mívala na hlavě paňmáma a jednu "policejní") a žádný éčko tam není. Pochybuju že s molitanovou výstelkou mohla projít, ale vyloučit pozdější homologaci nemůžu.
pračlověk: E3 znamená že helma byla homologována v itálii. E1 je německo, E2 francie, atd, E8 je ČR. Důležité je, aby za tím následovalo 22R , tedy E3 22R xxxx. Předpis 22 je na přilby.
vwkafer: s kokosama se mýlíš, nikdy schválen do provozu nebyl. Protože se neschvalovaly, ani homologací, ani národně. Přirovnám to k situaci, že by někoho napadlo udělat předpis na motorkové boty (francouzi už mají, heč :-)); nové boty začnou plnit a staré prostě neplní nic, protože to dosud nikdo nezkoumal. Tedy možná by vyhovovaly, ale nemají a nebudou mít papír.
[Kosťa] (14.10.2019 14:05:42)
Praclovek: Jj, to uz je zastaraly, nabehni do shopu s helmama a dozaduj se aspon E9, idealne E12 a pokud nemas hluboko do kapsy, vem si E25 :-DD
A ted vazne, jakmile tam mas E, tak ses v klidu
[Wondrisak] (14.10.2019 13:55:52)
Mám na blembáku Uvex z roku 2005 značku E3 v kroužku. Mám očekávat problémy od horlivého orgána? [pračlověk] (14.10.2019 10:34:52)
Kosťa: jsi si jistý, že Cassida nemá E s číslem v kroužku? Matně si vybavuju, že na ní nějaká značka byla, ale třeba se pletu... [JZ] (14.10.2019 8:15:09)
Hlavně se nepředposrat. [Montgomeryx] (14.10.2019 7:59:40)
Tak ja bych rekl,ze pokud nejaky prodejce prodava prilbu bez homologace, tak to taky v navodu na pouziti stoji, ze neni urcena na verejny komunikace. Je to pak kazdyho vec, je chce frajerit s helmou, co se mu libi, ale homologaci nema. S tema kokosama nevim. Sam v nem nejezdim, zase bych nemyslel, ze je to zakazany, kdyz to jednou schvaleny jako helma na motorku bylo. [vwkäfer] (14.10.2019 7:36:48)
no, já bych chybějící / smazanou homologační značku na Schubertovi považoval za důvod k reklamaci. Umístění homologační značky na místě přístupném bez demontáže je podmínkou udělení homologace. Stejně jako by mi v servisu přesklili čelní okno náhražkou beze značky. Popravdě na mých starých helmách LEM, Airoh, NEXX ani BELL žádná značka nezmizela. Na nejstarším Workerovi se mi páře jeden šev na kterém drží, ale co ta už toho zažila.... Že by Schubert byl horší? Hlavně si myslím, že každému policajtovi je jasné, že patnáct let stará integrálka ne-čínsko produkce homologaci asi má, kdežto kokos a brain cap bez platu přes uši ji prostě mít nemůže. A Jjestli flastr dostaneš protože místo E2 je tam ošoupanej bílej kus plastu, tak můžeš leda donutit toho, kdo ti to prodal, aby u správního řízení dokázal, že to je homologovaný. Kdo takovou akci nezažil, tomu přeji hodně štěstí.. btw, já doklady o tom kde jsem helmy koupil schovaný nemám. [Kosťa] (14.10.2019 6:35:28)
To si vážně myslíš, že nikdo z nás nejezdí na motorce a nekontrolujou ho policajti? Tobě z tý televize asi přeskočilo :-) nebo ti zmizelo "mozkový myšlení" :-). [rem] (13.10.2019 22:14:30)
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 34 (Technické požadavky na doplňková zařízení a vybavení vozidla) odst. 8 stanoví, že ochranná přilba řidiče a spolujezdce vozidel kategorie L a její hledí musí splňovat technické požadavky a musí být homologovány podle předpisu EHK č. 22. U ochranných přileb spolujezdců se připouští použití hledí se sníženou propustností světla. Za ochrannou přilbu se považuje též bezpečnostní kabina nebo ochranný bezpečnostní rám vozidel kategorie L, která jsou vybavena bezpečnostními zádržnými systémy. Podle přílohy č. 18 uvedené vyhlášky se vozidlem kategorie L rozumí motocykl. Moped je druh motocyklu (zkratka LA). Předpis EHK č. 22 je předpisem Evropské hospodářské komise upravujícím homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech.
Ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že přepravovaná osoba je povinna užívat za jízdy na motocyklu nebo mopedu ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního předpisu, kterou má nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
[JakubPB] (13.10.2019 21:51:12)
je samozřekmě nutný si na tyhle nekalý živly došlápnout a ukázat jim, jaký pravidla platí a pořádnou pokutou je ochránit před sebou samými a jejich helmama, jejichž nošení se stalo zločinem [pračlověk] (13.10.2019 21:46:43)
Každá homologovaná přilba má našitou homologační značku na řemínku. Pokud je značení nečitelné, je na daném orgánu co chrání a pomáhá aby vyhodnotil čitelnost značení a tím i použitelnost helmy :-) [JakubPB] (13.10.2019 21:11:30)
to teda nevím,kterej paragraf říká, že něco takovýho na helmě musí bejt čitelný? Nálepka byla, a upadla...... Todle bych asi poslal do správního řízení. Schválně se jdu podívat, jestli můj rok starej Caberg za 7 táců něco takovýho má.10x [monty] (13.10.2019 20:39:38)
Neco na tom asi bude. Před pár týdny jsem měl bouračku na mopedu a policajti při vyšetřování náramně prahli po tom, vyfotit si E v kroužku na řemínku helmy. Samozřejmě už tam po víc jak 10 letech intenzivního používání nešlo absolutně nic přečíst, ale tak nějak se s tím spokojili... [Jad] (13.10.2019 20:32:45)
Nebo si podle vzoru z jiné helmy vytiskněte krásnou nálepku EC 22-05 a zhomolugujte si helmu sami. Aneb jak oni na nás, tak mi na ně. PS na ani jedné moderní helmě toto na žádném viditelném místě nemám, takže by mě teoreticky mohli prudit i za letos vyrobenou Schuberthku. [Deadman] (13.10.2019 20:30:42)
Kompletní statistiky SQL spojení: 1 (5), 0,188 s v1.0.6221, Made by HejtmaMa (c)2005-2008, last restart: 16.4.2021 9:10:39