Autor:
Nepřihlášený uživatel
Příspěvek:
0/2000
Příspěvků: 13, poslední: 22.9.2021 14:20:0168819.Informace
Zdravím, rád bych se optal, jestli když se převádí doklady na auto, které jsem zdědil po rodinném příslušníkovi je nutné mít nové povinné ručení, nebo to půjde (jen a pouze z důvodu rychlejšího vyřízení té úředničiny) s povinným ručením na zemřelého, které je dle jedné pracovnice pojišťovny ještě stále platné, navíc zrovna přišla nová bílá karta, tak jestli jim tam stačí karta se značkou, nebo to moc zkoumaj do detailu... Pojišťovnu bych kdyžtak rád vyřídil až později, tam nejsou takové fronty :-)
Díky.
Já jen potvrdím to, co tu padlo...pojistka nezaniká ani úmrtím pojistníka, ani přepsáním vozidla. Osobně vyzkoušeno a dokonce se se mnou úřednice ani nehádala...i když jsem byl připraven ji uargumentovat :-) [jaw250] (22.9.2021 14:20:01)
Riviera kid: jo, máš pravdu... Nechal jsem se unést. [JZ] (22.9.2021 13:56:33)
Já to za a) čtu takhle: pojištění zaniká když pojistník atd oznámil změnu vlastníka. Takže u převodu můžu provést změnu na svoji pojistku a pak zruším - tedy oznámím pojistiteli. když již má nový vlastník svoji pojistku, nebo ne, ale to už není moje starost. Jinak pěkné shrnutí.. [riviera kid] (22.9.2021 12:17:56)
Takže, Zákon č. 168/1999 Sb. říká:

§ 12

(1) Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká

a) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla,

Další pargraf říká:
§ 26
Společná ustanovení
(2) V případě smrti vlastníka vozidla vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle tohoto zákona až do okamžiku nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví jeho dědic, v případě více dědiců ten, který k tomu byl ostatními dědici pověřen, nebo odkazovník. Nebyl-li nikdo pověřen, pak tyto povinnosti vykonává správce dědictví. Nebyl-li nikdo z více dědiců pověřen ani nebyl určen správce dědictví, vykonávají povinnosti vlastníka vozidla dědici společně a nerozdílně. V případě smrti pojistníka přecházejí práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti do doby nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví na dědice společně a nerozdílně.

čili POV existuje do doby, než dojde k přepisu na další osobu s tím, že dědicové platí pojistku (a odpovídají ČKP, že ano...), dokud není dědictví uzavřeno. Protože však POV zaniká dnem změny vlastníka, t.j. v ten den už neplatí (resp. předpokládám, že by to bylo judikováno jako okamžikem v případě krajního případu), tak by při přepisu měla být předložena VŽDY "zelená" karta na nového majitele. Pokud se úředník spokojí s tou na starého, není to de-iure správně a může to mít nepříjemné následky, pokud se něco stane.
[JZ] (22.9.2021 11:42:07)
Máma byla vlastníkem domu a na její jméno byl dům pojištěný.Plátce pojistného jsem byl já.Půl roku po smrti mámy(hurikán na Morave) jsem si uvědomil že pojistka není psana na mě a ptal jsem se na pojištovně, jak by případnou škodu řešili - prý bych nedostal nic, i když jsem dědic, tak jsem operoval s tím, že půl roku dům "nebyl pojištěný" když pojištěná zemrela a příjemce pojistky nebyl, a že mě jako plátci pojistného mají pojistné vrátit.Tak přišli s versí, že vrátit ne a o pojistku by se rozdělili dědicové.....No, připadalo mi to takové účelové a pojistku jsem samozřejmě přepsal na sebe,samozrejmě byla cca o 10% dražší. [El Fag] (22.9.2021 9:28:33)
Vozidlo musí mít platnou pojistku. Při přepisu stačí i platná původní pojistka na bývalého majitele, i když někteří úředníci tradičně remcají. Logické je, že si ale vozidlo následně co nejdřív pojistím na sebe, ať mám pojistku pod kontrolou. A v dnešní době, kdy si můžu pojistku vyřídit online za pár minut, už se vyplatí mít to na sebe pojištěné při cestě na úřad. [longr] (22.9.2021 9:20:51)
Měsíc zpátky, kolega boural, auto bylo stále psané na zemřelého. Pojišťovna bez problémů platila. [spec] (22.9.2021 8:59:12)
Borderer: narazil jsi na pitomce. Obecně úřad má zajímat jestli vozidlo je pojištěné nebo ne. Konečná. [maspe] (22.9.2021 8:33:58)
skodna: Na tohle pozor. Po mne požadovali při přepisu novou zelenou kartu. A v případě jiného jména chtěli vidět, kdo je provozovatel a kdo pojistitel. Možná co úřad to jinej postup, ale mne vyhodili. [Borderer] (22.9.2021 7:52:26)
samozřejmě pojistka platí i po smrti. Obecně se dá říct že smrtí většina smluvních vztahů nezaniká, což u majetkových pojištění snad platí ze 100 % (nenapadá mě výjimka). Veškeré takovéto smlouvy skoro vždy zanikají až nabytím právní moci o vypořádání dědictví. Spíš by mě zajímalo právní řešení pokud má někdo povinný ručení na zemřelého mnoho let a způsobí nehodu - neprovedené přepisy starých prodejů třeba 20 a více let. Už jste se s tím někdo setkal? [HonzaBK] (22.9.2021 7:05:50)
Úmrtím zanikají veškeré smlouvy a dohody. Pokud pojistník zemřel, smlouva přestala platit v den úmrtí. Možná to na ouřadě projde, ale v případě nehody je to průser. Pojistku zařídíš po netu za pět minut, zelenou kartu si vytiskneš a je vymalovaný. Pokud ji do třiceti dnů nezaplatíš, tak zaniká. Jinak při přepisu nemusí být pojistka na nového majitele, může být na kohokoli jiného. [skodna] (22.9.2021 7:01:24)
Dokud jsem pojistnou smlouvu na zemřelého nezrušil, tak byla stále brána jako platná (ještě asi dva roky po úmrtí). [Montgomeryx] (22.9.2021 6:18:55)
Protože původní pojistník zemřel, tak pojistka přestává platit a ty jako nový majitel ji musíš mít na sebe. Přeplatek pojišťovna vrátí a chodit se nikam nemusí. Pojistku lze vyřídit online. [pmr] (21.9.2021 20:12:57)
Kompletní statistiky SQL spojení: 1 (5), 0,141 s v1.0.6221, Made by HejtmaMa (c)2005-2008, last restart: 15.10.2021 1:22:47